Vraagbaak psychiatrie en recht.

Media
R.Ph. Gerzon
K. van Dijk
B.J.M. Frederiks
A.J.G.M. Janssen
M. Jonkers
T.E. Stikker
J. Legemaate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2754

Vraagbaak psychiatrie en recht. 400 veelgestelde vragen. 2e, herziene en uitgebreide druk. Onder redactie van R.Ph.Gerzon, K.van Dijk, B.J.M.Frederiks, A.J.G.M.Janssen, M.Jonkers en T.E.Stikker (GGZ Nederland). 346 bl. Sdu Uitgevers, Den Haag 2007. ISBN 978-90-12-12489-8. Adviesprijs: ingen. € 28,30.

Op het gebied van de wet- en regelgeving doen zich in de geestelijke…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties