Voortplanting met behulp van gevitrificeerde oöcyten

Klinische praktijk
Annemieke A. de Melker
Harold R. Verhoeve
Mariëtte Goddijn
Fulco van der Veen
Sjoerd Repping
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1715
Abstract

Samenvatting

  • Invriezen van zaadcellen en embryo’s is sinds tientallen jaren een standaardprocedure in Nederlandse fertiliteitslaboratoria.

  • Oöcyten werden tot voor kort niet ingevroren, wegens de geringe kans op overleving.

  • Een nieuwe en veelbelovende techniek voor het invriezen van oöcyten is ‘vitrificatie’.

  • Deze ultrasnelle manier van invriezen kan onder andere worden toegepast wanneer bij in-vitrofertilisatie (ivf) of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) geen of onbruikbare zaadcellen worden gevonden, en bij patiënten met kanker, die een voor de ovaria potentieel schadelijke oncologische behandeling moeten ondergaan.

  • Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft van maart 2006 tot oktober 2009 van 20 patiënten oöcyten gevitrificeerd.

  • Tien van de 20 patiënten hebben een ICSI-behandeling ondergaan; dit resulteerde in 3 zwangerschappen, waarbij uit 2 zwangerschappen 2 gezonde kinderen zijn geboren.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde.

Dr. A. A. de Melker, klinisch embryoloog; dr. M. Goddijn, gynaecoloog; prof.dr. F. van der Veen, gynaecoloog; prof.dr. S. Repping, klinisch embryoloog.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, afd. Gynaecologie.

Drs. H. R. Verhoeve, gynaecoloog.

Contact prof.dr. S. Repping (s.repping@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 17 april 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties