Een dwarsdoorsnede-onderzoek

Eicelvitrificatie: voor wie eigenlijk?

Onderzoek
Eva M.E. Balkenende
Taghride Dahhan
Sjoerd Repping
Annemieke A. de Melker
Fulco van der Veen
Mariëtte Goddijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9361
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken voor welke indicaties vrouwen hun eicellen laten invriezen.

Opzet

Dwarsdoorsnede-onderzoek.

Methode

Inventarisatie van de indicaties bij alle vrouwen die tussen 1 mei 2006 tot en met 31 december 2013 eicellen lieten invriezen of die startten met ovariële simulatie met de intentie om eicellen te laten invriezen in het AMC. De indicaties werden onderverdeeld in 6 groepen: geen of onvoldoende zaadcellen tijdens het IVF- of ICSI-traject, te starten gonadotoxische behandeling, al of niet geplande ovariumchirurgie, overig risico op premature ovariële insufficiëntie, eerdere chemotherapie en leeftijdsgebonden afname van de vruchtbaarheid.

Resultaten

Gedurende de studieperiode ondergingen 298 vrouwen ovariële stimulatie voor eicelvitrificatie. De meeste vrouwen (n = 98, 33%) lieten eicellen invriezen vanwege leeftijdsgebonden afname van de vruchtbaarheid. Geplande chemotherapie was voor 81 vrouwen (27%) de reden om eicellen te laten invriezen.

Conclusie

Met het invriezen van eicellen is het voor vrouwen mogelijk om de kans op succesvolle invulling van een kinderwens in de toekomst te vergroten. De toekomst moet uitwijzen of de voordelen van eicelvitrificatie opwegen tegen de kosten en risico's.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Amsterdam.

Drs. E.M.E. Balkenende en drs. T. Dahhan, arts-onderzoekers; prof.dr. S. Repping en dr. A.A. de Melker, klinisch embryologen; prof.dr. F. van der Veen en dr. M. Goddijn, gynaecologen.

Contact drs. E.M.E. Balkenende (e.m.balkenende@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eva M.E. Balkenende ICMJE-formulier
Taghride Dahhan ICMJE-formulier
Sjoerd Repping ICMJE-formulier
Annemieke A. de Melker ICMJE-formulier
Fulco van der Veen ICMJE-formulier
Mariëtte Goddijn ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties