Langer ziek bij lichamelijke klachten, depressie, specialistenbezoek, hogere leeftijd en fysiek zwaar werk

Voorspellers van langdurig ziekteverzuim*

Onderzoek
Moniek C. Vlasveld
Christina M. van der Feltz-Cornelis
Ute Bültmann
Aartjan T.F. Beekman
Willem van Mechelen
Rob Hoedeman
Johannes R. Anema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4243
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan welke factoren samenhangen met de duur van het ziekteverzuim van werknemers die langer dan 4 weken verzuimen vanwege allerlei oorzaken.

Opzet

Prospectief cohortonderzoek.

Methode

Van werknemers met ten minste 4 weken verzuim werden data verzameld. Mogelijke voorspellers voor verzuim werden met een vragenlijst gemeten op het moment van inclusie in de studie. De afhankelijke variabele, de duur tot volledige werkhervatting, werd 1 jaar na de start van verzuim berekend met behulp van gegevens uit de database van de arbodienst. Met een Cox ‘proportional hazards’-regressiemodel is onderzocht welke factoren de verzuimduur voorspelden.

Resultaten

Wij analyseerden data van 562 werknemers. In het eerste verzuimjaar had 71% zijn werk volledig hervat, was 9,1% tijdens het verzuim uit dienst getreden en had 19,9% het werk niet hervat. Voorspellers voor een langere verzuimduur waren: fysiek zwaar werk (hazardratio (HR): 0,562; 95%-BI: 0,348-0,908), contact met medisch specialisten (HR: 0,691; 95%-BI: 0,560-0,854), veel lichamelijke klachten (HR: 0,744; 95%-BI: 0,583-0,950), matig tot ernstige depressieve klachten (HR: 0,748; 95%-BI: 0,569-0,984) en hogere leeftijd (HR: 0,776; 95%-BI: 0,628-0,958).

Conclusie

Verzuimende werknemers met fysiek zwaar werk, contact met medisch specialisten, veel lichamelijke klachten, matig tot ernstige depressieve klachten en een hogere leeftijd liepen een groter risico op een langere verzuimduur. Meer kennis van de voorspellers van langdurig verzuim bij bedrijfsartsen helpt om de werknemers met een hoog risico te identificeren.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Journal of Occupational Rehabilitation (2011 [epub]; doi 10.1007/s10926-011-9326-0) met als titel: ‘Predicting return to work in workers with all-cause sickness absence greater than 4 weeks: a prospective cohort study’. Afgedrukt met toestemming.

Trimbos-instituut, afdeling Diagnostiek en Behandeling, Utrecht.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Sociale Geneeskunde, Groningen.

Dr. Ute Bültmann, gezondheidswetenschapper.

GGZinGeest, Amsterdam.

Prof.dr. A.T.F. Beekman, psychiater (tevens VUmc, EMGO instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg, afd. Psychiatrie, Amsterdam)

VUmc, EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. W. van Mechelen, bedrijfsarts-epidemioloog-bewegingswetenschapper (tevens Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) en TNO VUmc Kenniscentrum Body@Work TNO VUmc); prof.dr. J.R. Anema, bedrijfs- en verzekeringsarts (tevens KCVG).

365/ArboNed, Utrecht.

Dr. R. Hoedeman, bedrijfsarts (tevens UMCG, afd. Gezondheidswetenschappen, Groningen)

Contact Drs. M.C. Vlasveld, psycholoog

Verantwoording

Belangenconflict: Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars financierde de RCT waar de data uit voortkomen die gebruikt zijn in deze cohortstudie. Prof.dr. C.M. van der Feltz-Cornelis ontving een vergoeding voor een lezing over diabetes en depressie van Eli Lilly, en royalty’s voor boeken over psychiatrie. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 9 november 2011

Samenwerking bij ziekteverzuim: de rol van de huisarts
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties