De bedrijfsarts: dokter zonder patiëntenzorg?

Opinie
J.R. (Han) Anema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4479
Abstract

Alle dokters leggen na de opleiding de artseneed af, met daarin de zin: ‘Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.’ Schertsend wordt door curatieve collega’s echter soms gezegd dat bedrijfsartsen ‘dokters zijn zonder patiëntenzorg’. Hoewel dit inhoudelijk niet correct is, geeft het wel aan dat er een kloof is tussen bedrijfsartsen en de curatieve collega’s. Vanaf begin vorige eeuw zijn door een politieke scheiding in Nederland tussen de sociale zekerheidswetgeving enerzijds en ziektekostenwetgeving anderzijds, 2 gescheiden medische circuits ontstaan: curatieve artsen onthouden zich van adviezen over arbeidsparticipatie en bedrijfsartsen bemoeien zich niet met de behandeling.1 Dit wordt aangeduid met de ‘scheiding tussen behandeling en controle’. Ik spreek zelf liever over de ‘scheiding tussen curatie en participatie’. Tevergeefs wordt reeds jaren geprobeerd de afstemming tussen beide circuits te verbeteren, zoals recent nog door de Gezondheidsraad.1 Ook de studies van Vlasveld et al. en Flach et al…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Contact Prof.dr. J.R. Anema, bedrijfs- en verzekeringsarts (tevens: Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde AMC UMCG UWV VUmc) (h.anema@vumc.nl)

Verantwoording

Dit artikel is een bewerking van en gebaseerd op de inaugurele rede van prof.dr. J.R. Anema als hoogleraar Sociale Geneeskunde in het bijzonder de (academisering van de) Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en als bijzonder hoogleraar (academisering van de) Verzekeringsgeneeskunde vanwege UWV, uitgesproken op 13 december 2010.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 december 2011

Samenwerking bij ziekteverzuim: de rol van de huisarts
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties