Voorkomt nirsevimab RSV-infecties bij prematuren?

Onderzoek
Jolita Bekhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5498

Waarom dit onderzoek?

In het winterseizoen is aan respiratoir syncytieel virus (RSV) gerelateerde bronchiolitis de meest voorkomende reden van opname van jonge kinderen, waarbij prematuur geboren zuigelingen extra risico lopen. Mogelijk kunnen RSV-infecties voorkómen worden door de monoklonale antistof nirsevimab eenmalig intramusculair toe te dienen aan het begin van het…

Auteursinformatie

Contact J. Bekhof (j.bekhof@isala.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jolita Bekhof ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties