Een prospectieve cohortstudie

Kunnen kinderen met bronchiolitis samen op een kamer verpleegd worden?*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Jolita Bekhof
Mirjam Wessels
Veerle L. Langenhorst
Paul L.P. Brand
J.H.M. (Gijs) Ruijs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4389
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Kinderen met bronchiolitis die zijn opgenomen in het ziekenhuis, worden meestal geïsoleerd en in RSV-positieve en RSV-negatieve cohorten verpleegd, om kruisbesmetting te voorkomen. Het is niet bekend of deze cohortisolatie zinvol is.

Doel

De incidentie en de ernst bepalen van kruisinfecties, gedefinieerd als detectie van een respiratoir virus gedurende of vlak na opname dat bij opname niet gevonden werd, bij kinderen die zijn opgenomen met bronchiolitis en samen op een kamer verpleegd worden, ongeacht de virale verwekker.

Opzet

Prospectief cohortonderzoek.

Methode

Aan dit onderzoek namen kinderen jonger dan 2 jaar deel die in de periode 2012-2016 werden opgenomen met bronchiolitis in Isala, Zwolle. Patiënten werden gezamenlijk op twee- tot vierpersoonskamers verpleegd. Neusspoelsels werden afgenomen bij opname, elke 4e dag van de opname en 5-7 dagen na ontslag; deze werden met PCR onderzocht op virale verwekkers. Onderzoekers en behandelaars waren niet op de hoogte van de uitslagen van de virale diagnostiek. De primaire uitkomstmaat was een kruisbesmetting tijdens opname.

Resultaten

Van de 218 geïncludeerde patiënten was 83,4% RSV-positief bij opname. Kruisbesmetting trad op bij 12,8%. Bij 3 van de 28 kruisbesmette patiënten werd hetzelfde virus gevonden bij een kamergenoot. Kruisbesmetting ging niet gepaard met een ernstiger ziektebeloop.

Conclusie

Kruisbesmettingen komen veel voor bij bronchiolitis, maar leiden niet tot ernstigere ziekteverschijnselen. Wanneer individuele contactisolatie wordt toegepast, heeft het verplegen van meerdere patiënten met bronchiolitis op dezelfde kamer, ongeacht de verwekker, geen nadelige gevolgen voor de patiënt.

Auteursinformatie

Isala, Zwolle. Afd. Kindergeneeskunde: dr. J. Bekhof, kinderarts; M. Wessels, verpleegkundig specialist; drs. V.L. Langenhorst, kinderarts; prof.dr. P.L.P. Brand, kinderarts. Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten: dr. J.H.M. Ruijs, arts-microbioloog.

Contact J. Bekhof (j.bekhof@isala.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jolita Bekhof ICMJE-formulier
Mirjam Wessels ICMJE-formulier
Veerle L. Langenhorst ICMJE-formulier
Paul L.P. Brand ICMJE-formulier
J.H.M. (Gijs) Ruijs ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties