Lage incidentie van nosocomiale infecties met respiratoir syncytieel virus onder kinderen jonger dan 12 maanden op de afdeling Kindergeneeskunde van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, 1992/'95

Onderzoek
M.C.J. Kneyber
R. de Groot
H.A. Moll
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:24-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van het aantal nosocomiale infecties door respiratoir syncytieel virus (RSV) en vergelijken van de klinische kenmerken van nosocomiale RSV-infectie met die van buiten het ziekenhuis opgelopen RSV-infectie.

Opzet

Retrospectief.

Methode

Gegevens werden verzameld uit de medische dossiers van kinderen jonger dan 12 maanden met een RSV-infectie op de afdeling Kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis in de maanden oktober-maart van de jaren 1992/’95. De aanwezigheid van RSV-infectie was bevestigd door directe immunofluorescentie en/of een kweek op materiaal uit neusspoelsel. Een nosocomiale RSV-infectie werd gedefinieerd als een RSV-infectie na meer dan 5 dagen ziekenhuisopname wegens een andere indicatie.

Resultaten

Gedurende de 3 RSV-seizoenen waren er 1260 kinderen opgenomen op de afdelingen Intensive Care en Medium Care. Van hen kregen 34 (2,7) een nosocomiale RSV-infectie. Het aantal nosocomiale RSV-infecties liet per seizoen een dalende tendens zien. Ook waren er 232 kinderen met een buiten het ziekenhuis opgelopen RSV-infectie; zij waren opgenomen of kwamen op de polikliniek. Kinderen met een nosocomiale of een buiten het ziekenhuis opgelopen infectie verschilden alleen met betrekking tot geboortegewicht (2,5 kg versus 3,0 kg), hoesten (65 versus 92) en voedingsproblemen (100 versus 69). Alle 4 kinderen met bronchopulmonale dysplasie en een nosocomiale RSV-infectie waren beademingsbehoeftig.

Conclusie

Het aantal nosocomiale RSV-infecties vertoonde gedurende 3 jaar een dalende tendens. Nosocomiale RSV-infecties verliepen in het algemeen niet ernstiger dan buiten het ziekenhuis opgelopen RSV-infecties.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam.

M.C.J.Kneyber, medisch student-onderzoeker (thans: assistent-geneeskundige, Catharina Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Eindhoven); prof.dr.R.de Groot, kinderarts-infectioloog; mw.dr.H.A.Moll, kinderarts.

Contact mw.dr.H.A.Moll (moll@alkg.azr.nl)

Ook interessant

Reacties