Voorkomt ethinylestradiol de metrorragieën door medroxyprogesteron?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1712

VRAAG 15. Bij langdurig bloedverlies na de eerste injectie van het anticonceptivum medroxyprogesteron (Depo-Provera) 150 mg wordt soms de tweede injectie eerder gegeven dan na drie maanden, zoals de fabrikant aanbeveelt. Helpt dit de gebruikster inderdaad sneller door deze periode van bloedverlies heen? Een lage dosis ethinylestradiol (Lynoral) zou helpen tegen doorbraakbloedingen ten gevolge van medroxyprogesteron. Hoeveel is precies een lage dosis ethinylestradiol en hoe lang en hoe vaak is het verantwoord dit bij te geven?

ANTWOORD. De menstruatiestoornissen bij het gebruik van ‘de prikpil’ medroxyprogesteron (Depo-Provera) 150 mg vormen de belangrijkste bijwerking van dit anticonceptivum.12 Er kan sprake zijn van onregelmatig bloedverlies of ‘spotting’. Hoewel meestal na enkele injecties een amenorroe wordt bereikt, vormt de metrorragie toch een belangrijke reden deze vorm van anticonceptie te staken. Het is geheel afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, ras en religie in hoeverre niet alleen een metrorragie maar ook een amenorroe nog…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties