Test op DPD-deficiëntie bij capecitabine, 5-fluorouracil en tegafur

Voorkómen van ernstige toxiciteit bij chemotherapie

Klinische praktijk
Maarten J. Deenen
Annemieke Cats
Caroline M.P.W. Mandigers
Marcel Soesan
Wim E. Terpstra
Jos H. Beijnen
Jan H.M. Schellens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4934
Abstract

Dames en Heren,

Capecitabine, 5-fluorouracil (5-FU) en tegafur vormen de groep van de fluoropyrimidines. Fluoropyrimidines behoren tot de meest gebruikte antikankermiddelen bij onder andere dikkedarm-, maag- en borstkanker. Capecitabine en tegafur zijn orale ‘prodrugs’ van het intraveneus toegediende 5-FU. Tegafur is alleen beschikbaar als combinatiepreparaat in de combinaties tegafur-uracil (merknaam: UFT) of tegafur-gimeracil-oteracil. Deze combinatiepreparaten bevatten afbraakremmers van 5-FU.

Fluoropyrimidines worden over het algemeen goed verdragen. Bij ruwweg 5-10% van de patiënten treden echter kort na het begin van de therapie ernstige, in sommige gevallen zelfs levensbedreigende toxische verschijnselen op.1,2 Bij ernstige toxiciteit wordt de behandeling tijdelijk onderbroken of zelfs beëindigd, en is ziekenhuisopname geïndiceerd tot de patiënt is hersteld van de bijwerkingen.

De belangrijkste oorzaak voor deze intolerantie voor fluoropyrimidines is deficiëntie van het enzym dihydropyrimidine-dehydrogenase (DPD). Ongeveer 4% van de westerse bevolking heeft een partiële of volledige DPD-deficiëntie.3 Tot op heden worden patiënten nog niet routinematig…

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam.

Divisie Klinische Farmacologie: dr. M.J. Deenen, onderzoeker en klinisch farmacoloog (thans: ziekenhuisapotheker in opleiding, Rijnstate ziekenhuis, afd. Klinische Farmacie, Arnhem); prof.dr. J.H.M. Schellens, internist-oncoloog en klinisch farmacoloog (tevens: Divisie Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie, afd. Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Utrecht).

Afd. Maag-, darm- en leverziekten: dr. A. Cats, mdl-arts.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Medische Oncologie, Nijmegen.

Dr. C.M.P.W. Mandigers, internist-hematoloog.

Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam.

Afd. Medische Oncologie: drs. Marcel Soesan, internist-oncoloog.

Afd. Farmacie en Farmacologie: prof.dr. J.H. Beijnen, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog (tevens: Divisie Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie, afd. Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Utrecht).

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Medische Oncologie, Amsterdam.

Dr. W.E. Terpstra, internist-oncoloog.

Contact prof.dr. J.H.M. Schellens (j.schellens@nki.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 24 oktober 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties