Volume-uitkomstrelatie onvoldoende onderbouwd

Volumenormen: kwaliteit door kwantiteit?

Klinische praktijk
Roos Mesman
Marjan J. Faber
Gert P. Westert
Bart Berden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5466
Abstract

Samenvatting

  • Bij indicatoren die de kwaliteit van ziekenhuiszorg meetbaar en transparant maken, is een indeling in 3 domeinen gangbaar: proces, structuur en uitkomst

  • Volumenormen voor chirurgische interventies maken sinds enkele jaren deel uit van dit instrumentarium, vanwege de veronderstelling dat meer behandelvolume tot betere uitkomsten leidt.

  • In peer-reviewed literatuur vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw is voor diverse ingrepen een volume-uitkomstrelatie aangetoond.

  • Hoewel er consensus bestaat over de tekortkomingen van behandelvolume als kwaliteitsmaat, is onderzoek naar het werkingsmechanisme van de volume-uitkomstrelatie schaars.

  • Bovendien zijn er diverse kanttekeningen te plaatsen bij de methodologische kwaliteit van de gepubliceerde onderzoeken.

  • Ondanks de incomplete onderbouwing zijn volumenormen inmiddels ingebed in het kwaliteitstoezicht en zorginkoopbeleid van de curatieve zorg.

Auteursinformatie

Tilburg University, TiasNimbas Business School, Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming, Tilburg.

Drs. R. Mesman, gezondheidswetenschapper (tevens: Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden); prof.dr. B. Berden, arts en bedrijfskundige (tevens: St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg).

UMC St Radboud, Scientific Institute for Quality of healthcare (IQ healthcare), Nijmegen.

Dr. M.J. Faber, gezondheidswetenschapper; prof.dr. G.P. Westert, socioloog.

Contact drs. R. Mesman (roos.mesman@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5466; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 3 december 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Roos Mesman ICMJE-formulier
Marjan J. Faber ICMJE-formulier
Gert P. Westert ICMJE-formulier
Bart Berden ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties