Van voldoen aan volumenormen naar leren van zorguitkomsten

Een massa mensen in de vorm van een pijlpunt.
Roos Mesman
H.J.J.M. (Bart) Berden
Gert P. Westert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6277
Abstract

Een systematisch literatuuronderzoek bracht trends in zorgvolume-uitkomstenonderzoek in beeld. Er gebeurt nog steeds weinig onderzoek naar het werkingsmechanisme van volume-uitkomstrelaties. Wel is duidelijk dat alleen sturen op hoger volume niet zal leiden tot kwaliteitsverbetering. Gezamenlijk leren in regionale netwerken kan het verschil maken.

Samenvatting

Voor deze actualisatie van een artikel uit 2013 hebben wij systematisch literatuuronderzoek verricht van peerreviewed internationale literatuur over zorgvolume-uitkomstrelaties (2014-2021). Trends die wij vonden zijn: onderzoekers richten zich op de uitkomsten na concentratie van zorg, gaan op zoek naar een volumeplateau en kijken naar het effect van volume van soortgelijke ingrepen. Onderzoek naar het werkingsmechanisme is nog steeds schaars. Tegelijkertijd is er in normensets van wetenschappelijke verenigingen en uitkomstregistraties aandacht voor meerdere indicatoren die het verschil maken in uitkomsten voor patiënten. Ook het onderling vergelijken en leren van uitkomsten in (boven)regionale netwerken is toegenomen. Voor de verdere ontwikkeling van lerende netwerken bestaan 3 randvoorwaarden: de beschikbaarheid van betrouwbare en valide informatie over de behandeling en het behandelresultaat, en adequate kennis over en ondersteuning van selectie van interventie- en verbeteracties. Daar bovenop is een ambitieus collectief netwerkdoel noodzakelijk dat door financiers en de overheid wordt gefaciliteerd en gestimuleerd (of liever gezegd: niet wordt tegengewerkt).

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. IQ healthcare, Nijmegen: dr. R. Mesman, gezondheidswetenschapper; prof. dr. H.J.J.M. Berden, arts en bedrijfskundige (tevens: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, afd. Raad van Bestuur, Tilburg); prof. dr. G.P. Westert, medisch socioloog.

Contact R. Mesman (Roos.Mesman@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Roos Mesman ICMJE-formulier
H.J.J.M. (Bart) Berden ICMJE-formulier
Gert P. Westert ICMJE-formulier
Verder coördineren slokdarmresecties lijkt zinvol
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties