Centralisatie pancreaschirurgie reduceert postoperatieve sterfte in Nederland*

Onderzoek
Roeland F. de Wilde
Marc G. H. Besselink
Inne H. M. Borel Rinkes
Ignace H. J. T. de Hingh
Casper H. J. van Eijck
C. H. C. (Kees) Dejong
Robert J. Porte
Dirk J. Gouma
Olivier R. C. Busch
I. Quintus Molenaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4791
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de mate van centralisatie in de uitvoering van de pancreaticoduodenectomie (whipple-procedure) in Nederland en naar verandering van postoperatieve sterfte.

Opzet

Retrospectieve analyse.

Methoden

Informatie over patiënten die pancreaticoduodenectomie hadden ondergaan in de periode 2004-2009 werd opgevraagd bij Kiwa Prismant. Gebaseerd op het jaarlijks aantal verrichte procedures werden ziekenhuizen ingedeeld in 4 volumecategorieën: zeer-laag (

Resultaten

Er waren 2155 patiënten met een pancreaticoduodenectomie geregistreerd. Het aantal ziekenhuizen waar pancreaticoduodenectomieën verricht werd, daalde van 48 in 2004 naar 30 in 2009 (p = 0,01). Het percentage patiënten dat een pancreaticoduodenectomie onderging in een gemiddeld- of hoog-volumeziekenhuis steeg van 52,9 naar 91,2% (p

Conclusie

Er is sprake van een landelijke centralisatie van de uitvoering van pancreaticoduodenectomieën in Nederland en dit gaat gepaard met een daling van de postoperatieve sterfte. Verdere centralisatie zal waarschijnlijk tot verdere daling van postoperatieve sterfte leiden, vooral bij de oudere patiënt.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in British Journal of Surgery (2012;99:404-10) met als titel ‘Impact of nationwide centralization of pancreaticoduodenectomy on hospital mortality.’ Afgedrukt met toestemming. Medline

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Chirurgie, Utrecht.

Drs. R.F. de Wilde, arts-onderzoeker; dr. M.G.H. Besselink, chirurg (thans: Academisch Medisch Centrum, Amsterdam); prof. dr. I.H.M. Borel Rinkes, chirurg; dr. I.Q. Molenaar, chirurg.

Academisch Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Prof.dr. D.J. Gouma, chirurg; prof.dr. O.R.C. Busch, chirurg.

Catharina Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Eindhoven.

Dr. I.H.J.T. de Hingh, chirurg.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Rotterdam.

Prof.dr. C.H.J. van Eijck, chirurg.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Maastricht.

Prof. dr. C.H.C. Dejong, chirurg.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Chirurgie, Groningen.

Prof.dr. R.J. Porte, chirurg.

Contact dr. I.Q. Molenaar (i.q.molenaar@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Alle auteurs van dit artikel zijn lid van de Dutch Pancreatic Cancer Group. Ingeborg van der Tweel, statisticus (Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht), verleende hulp bij de data-analyse en Willem Hoogen Stoevenbeld (Kiwa Prismant) verstrekte de data.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 maart 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Roeland F. de Wilde ICMJE-formulier
Marc G. H. Besselink ICMJE-formulier
Inne H. M. Borel Rinkes ICMJE-formulier
Ignace H. J. T. de Hingh ICMJE-formulier
Casper H. J. van Eijck ICMJE-formulier
C. H. C. (Kees) Dejong ICMJE-formulier
Robert J. Porte ICMJE-formulier
Dirk J. Gouma ICMJE-formulier
Olivier R. C. Busch ICMJE-formulier
I. Quintus Molenaar ICMJE-formulier
Centralisatie van hoogcomplexe chirurgie

Ook interessant

Reacties