'Volksgezondheid toekomst verkenning' 1997. VII. Zorgbehoefte en zorggebruik

Perspectief
L.J. Stokx
D. Post
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1338-42
Abstract

Samenvatting

In het rapport ‘Volksgezondheid toekomst verkenning’ 1997 is naast de beschrijving van de gezondheidstoestand ook aandacht besteed aan aspecten van de gezondheidszorg. In het themarapport ‘Zorgbehoefte en zorggebruik’ is informatie over ziektespecifiek zorggebruik, wachtlijsten en over het begrip zorgbehoefte bijeengebracht. Het kwantitatief vaststellen van de zorgbehoefte blijkt erg moeilijk omdat uitspraken over zorgbehoefte altijd een oordeel inhouden, waarbij criteria van diverse belanghebbenden aan de orde zijn. In de literatuur blijkt zorgbehoefte vaak te worden geoperationaliseerd aan de hand van in het verleden waargenomen zorggebruik of met behulp van indicatoren van de gezondheidstoestand. Betrouwbare wachtlijstinformatie is schaars in Nederland. Ziektespecifieke informatie omtrent wachtlijsten is zelden voorhanden. Op basis van demografische ontwikkelingen bedraagt de gemiddelde jaarlijkse kostenstijging in de gezondheidszorg in de periode 1994-2015 0,9-1,0. Per aandoening bestaat een aanzienlijke spreiding in dit cijfer. De berekende volumegroei (demografische plus overige ontwikkelingen) bedraagt in die periode 2,1 per jaar.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

L.J.Stokx, arts.

Rijksuniversiteit, Vakgroep Gezondheidswetenschappen, Groningen.

Prof.dr.D.Post, sociaal-geneeskundige.

Contact L.J.Stokx

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties