Volksgezondheid en gezondheidszorg.

Media
P.J. van der Maas
J.P. Mackenbach
P. Schnabel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:807

Volksgezondheid en gezondheidszorg. Onder redactie van P.J.van der Maas en J.P.Mackenbach. 361 bl.. fig., tabellen. Bunge, Utrecht 1995. ISBN 90-6348-348-1. Prijs: ingen. ƒ 69.50.

Dit is een goed leesbaar en helder geschreven leerboek, waarin intensief en informatief gebruik is gemaakt van Nederlandse statistische gegevens en Nederlands onderzoeksmateriaal. Het boek is bedoeld…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties