‘Volgende grote mazelenepidemie in 2025’

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2568

De volgende uitbraak van mazelen onder orthodox-protestanten in Nederland zal, als er niets verandert, plaatsvinden rond 2025. Niet alleen ongevaccineerde kinderen zullen geïnfecteerd worden maar ook, en nog meer dan in 1999 en 2013, vatbare jongvolwassenen.

Dit blijkt uit epidemiologische modelberekeningen van natuurkundige Martin Bier en bioloog Bastian Brak, gepubliceerd in European Physical Journal B (2015;88:107). Dat er sprake is van een 12-jarige periode werd bij de vorige epidemie in 2013 al geopperd, maar nieuwe data van het RIVM en simulaties lijken dit nu steviger aan te tonen.

In de Nederlandse Biblebelt, de strook van Zeeland tot Zwolle, ligt de MMR-vaccinatiegraad onder de 90%: ongeveer 40% van de bevindelijk gereformeerden laat zich niet vaccineren. Infectie op de basisschool is de motor achter de epidemie, zo schrijven de onderzoekers: elk jaar gaan ongeveer 1900 vatbare kinderen voor het eerst naar school en verlaten 1900 anderen de school. Na een uitbraak neemt het aantal vatbare kinderen in de schoolpopulatie in de loop der jaren weer toe totdat een kritieke massa is bereikt en er opnieuw een uitbraak komt.

Zorgelijk is met name, schrijven de onderzoekers, dat bij elke epidemie het aantal 15-plussers dat vatbaar is en ziek wordt verdubbelt; in 2013 was 9% van de gerapporteerde slachtoffers ouder dan 19 jaar. Het model bevestigt ook een aanzienlijke onderrapportage, waarschijnlijk haalt slechts 30% van de 10.000 besmettingen per epidemie de statistieken. ‘Het probleem is fors groter dan uit de officiële cijfers blijkt’, aldus de auteurs.

Reacties

Wiml
van der Pol

18 mei 2015 - 14:48

De bewaren tegen inenten zijn gekoppeld aan de geloofsovertuiging. Dat zal wel zo blijven. Maar nu de uitbraken voorspelbaar zijn en kennelijk niet zo ondoorgrondelijk als de Allerhoogste zou willen, is er een unieke opportuniteit om iets aan de bezwaren te doen. Mazelen berust niet op toeval, of op de wil van de Almachtige, maar op berekenbare voorspellingen. De Almachtige heeft ons dat Inzicht gegeven en dat dienen wij te respecteren. Ik kan het niet anders zien.

Wim van der Pol, ziekenhuisapotheker