‘Volgende grote mazelenepidemie in 2025’

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2568

De volgende uitbraak van mazelen onder orthodox-protestanten in Nederland zal, als er niets verandert, plaatsvinden rond 2025. Niet alleen ongevaccineerde kinderen zullen geïnfecteerd worden maar ook, en nog meer dan in 1999 en 2013, vatbare jongvolwassenen.

Dit blijkt uit epidemiologische modelberekeningen van natuurkundige Martin Bier en bioloog Bastian Brak, gepubliceerd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

De bewaren tegen inenten zijn gekoppeld aan de geloofsovertuiging. Dat zal wel zo blijven. Maar nu de uitbraken voorspelbaar zijn en kennelijk niet zo ondoorgrondelijk als de Allerhoogste zou willen, is er een unieke opportuniteit om iets aan de bezwaren te doen. Mazelen berust niet op toeval, of op de wil van de Almachtige, maar op berekenbare voorspellingen. De Almachtige heeft ons dat Inzicht gegeven en dat dienen wij te respecteren. Ik kan het niet anders zien.

Wim van der Pol, ziekenhuisapotheker