Voedingssupplementen zoals drinkvoedingen zijn niet zinvol bij de preventie van decubitus

Klinische praktijk
R.H. Houwing
E.M.H. Mathus-Vliegen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1015
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1014.

Onlangs werd het publiek opgeschrikt door het bericht in de kranten dat 1 op de 3 patiënten in de zorg ondervoed is. Een directe relatie werd gelegd met het hoge aantal decubituspatiënten. Aandacht voor deze problemen is belangrijk: zowel ondervoeding als decubitus is een prestatie-indicator geworden. Weinig energie en eiwitten in de voeding en het afhankelijk zijn van derden voor de voeding zijn onafhankelijke voorspellende factoren voor het krijgen van decubitus.1 Primaire intrinsieke factoren, zoals druk-, schuif- en wrijfkrachten, vormen de basis voor het ontstaan van decubitus. Secundaire extrinsieke factoren, zoals hoge leeftijd, matige lichamelijke en geestelijke gezondheid, immobiliteit, incontinentie en ondervoeding, dragen hieraan bij. Er is echter nog geen duidelijk wetenschappelijk bewijs voor een directe oorzaak-en-gevolgrelatie tussen ondervoeding en het ontstaan van decubitus.

Overtuigend bewijs voor deze relatie zou zijn de afname van de incidentie van decubitus door het toedienen…

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Postbus 5001, 7400 GC Deventer.

Hr.R.H.Houwing, dermatoloog.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam.

Mw.prof.dr.E.M.H.Mathus-Vliegen, maag-darm-leverarts.

Contact hr.R.H.Houwing (houwingr@dz.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties