Voedingsmiddelenallergie. II. Niet-optimale functie van de mucosale maag-darmbarrière; typen allergische reacties; symptomen, diagnostiek en behandeling

Klinische praktijk
Z. Pelikan
M. Pelikan-Filipek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:55-5

Zie ook het artikel op bl. 49-55.

De klinische verschijnselen van voedselallergie en de eraan ten grondslag liggende immunologische mechanismen behoren tot de gecompliceerde en tot nu toe weinig onderzochte delen van de allergologie.1-3 Dit wordt veroorzaakt door het polymorfe karakter van de klinische symptomen. Voedingsmiddelenallergie kan zich in verscheidene organen voordoen en kan een aantal uiteenlopende ziektebeelden veroorzaken.14-6 Een ander probleem vormt de grote variatie van voedingsmiddelen, waarvan de meeste bovendien een complex van op zich chemisch definieerbare verbindingen zijn. Dat leidt wederom tot grote aantallen varianten en combinaties van macromoleculen die in de tractus digestivus ontstaan en als antigenen kunnen functioneren.

Niet-optimaal functionerende mucosale maag-darmbarriÈre

De mucosale maag-darmbarrière mag beschouwd worden als een van de voornaamste beschermingen van het lichaam tegen schadelijke factoren, o.a. tegen antigenen, maar ook als de cruciale plaats waar ongewenste reacties op voedingsmiddelen ontstaan.37 Verhoogde permeabiliteit van de darm…

Auteursinformatie

Medisch Centrum De Klokkenberg, Centrum voor Allergologie-Immunologie, Breda.

Dr.Z.Pelikan, allergoloog; dr.M.Pelikan-Filipek, kinderarts.

Contact dr.Z.Pelikan, Effenseweg 42, 4838 BB Breda

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties