Vluchtelingen in de praktijk
Open

Persoonsgerichte zorg en veerkracht-gericht werken
Klinische les
16-10-2015
Majda Lamkaddem, Maria van den Muijsenbergh en Kees Laban

Leerpunten

  • Mentale klachten bij vluchtelingen komen meestal voor uit traumatische ervaringen.
  • De klachten kunnen aanhouden of zelfs pas ontstaan tot lang na het verkrijgen van een verblijfsvergunning.
  • Het is belangrijk informatie in te winnen over de fysieke en sociale omgeving van patiënten die migrant of vluchteling zijn.
  • Algemene kennis over gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in een bepaald conflictgebied, kan belangrijk zijn bij de anamnese.
  • De inzet van een tolk is belangrijk voor vluchtelingen die de taal niet machtig zijn.
  • Voor het welslagen van de behandeling van vluchtelingen is samenwerking met familie, organisaties voor vluchtelingen en gespecialiseerde ggz van belang.
  • Mensen herstellen zich na traumatische gebeurtenissen beter wanneer zij kans zien om hun persoonlijke, sociale en materiële bronnen van veerkracht te hervinden.