Vluchtelingen in de praktijk
Open

Persoonsgerichte zorg en veerkracht-gericht werken
Klinische les
16-10-2015
Majda Lamkaddem, Maria van den Muijsenbergh en Kees Laban
Aanvaard op 12-10-2015.
Gepubliceerd op 16-10-2015.
In print verschenen in week 44 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9447