Vitiligo, TSH meten?

Onderzoek
Merel Lambregts, Sander Anten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4447

Waarom dit onderzoek

Auto-immuunziekten, met name schildklieraandoeningen, komen vaker voor bij patiënten met non-segmentale vitiligo (NSV) dan in de algemene populatie. In het algemeen wordt de screening op schildklierfunctiestoornissen aanbevolen in de internationale literatuur. De huidige CBO-richtlijn ‘Vitiligo’ raadt routinescreening bij asymptomatische patiënten echter af.

Onderzoeksvraag

Wat is de prevalentie…

Auteursinformatie

Contact (s.anten@rijnland.nl)

Ook interessant

Reacties