Vitaminedeficiënties bij borstgevoede kinderen als gevolg van een tekort bij de moeder
Open

Commentaar
04-03-2006
L.A.A. Kollée
Zie ook de artikelen op bl. 465, 470 en 495.

Dat borstvoeding een sterke voorkeur verdient boven zogenaamde gehumaniseerde kunstvoeding vanwege de vele gunstige eigenschappen wordt algemeen onderschreven. Dit neemt niet weg dat bij borstgevoede pasgeborenen gezondheidsproblemen kunnen ontstaan die samenhangen met de samenstelling van de moedermelk.

vitamine k

Bekend is het vóórkomen van bloedingen in de neonatale periode als gevolg van vitamine K-deficiëntie. Moedermelk bevat relatief weinig vitamine K en borstgevoede kinderen lopen dan ook een zeker risico op het ontstaan van bloedingen. Preventie hiervan geschiedt door toediening van vitamine K na de geboorte aan alle pasgeborenen en gedurende de eerste 3 levensmaanden aan kinderen die uitsluitend met moedermelk worden gevoed.1

vitamine d

Moedermelk bevat relatief weinig vitamine D en de jonge zuigeling is dus mede afhankelijk van de via de placenta geaccumuleerde voorraad ervan. Vitamine D-tekort tijdens zwangerschap en lactatie komt vooral voor onder gesluierde en weinig aan zonlicht blootgestelde moeders uit lagere sociaal-economische klassen ...