Vitamine D-gehalte van voedingsmiddelen

Opinie
M.B. Katan
M. van Dusseldorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:428-30

De belangstelling voor vitamine D is in Nederland groeiend. De aandacht is daarbij vooral gericht op twee groepen: op de kinderen die geen vitamine D-supplementen of levertraan gebruiken, zoals kinderen van migranten en kinderen uit sommige gezinnen met alternatieve voedingsgewoonten, en op de bejaarden, bij wie verbetering van de vitamine D-voorziening misschien het risico van osteoporose kan verminderen.

Naast synthese in de huid onder invloed van zonlicht of hoogtezon is ook opname van vitamine D met de voeding van belang voor de vitamine D-status. Onderstaand vatten we daarom de belangrijkste gegevens omtrent het vitamine D-gehalte van voedingsmiddelen samen.

Voedingsmiddelen

Zuivelprodukten

In dit tijdschrift spraken Blom et al. onlangs over het belang van het gebruik van ‘vitamine D bevattende voedingsbestanddelen, zoals melk, boter, kaas en eieren’.1 Hier is sprake van een wel vaker voorkomend misverstand. Blijkens recente analyses bevatten melk, roomboter (‘echte’ boter) of kaas van nature namelijk slechts verwaarloosbare…

Auteursinformatie

Landbouwuniversiteit, vakgroep Humane Voeding, De Dreijen 12, 6703 BC Wageningen.

Prof.dr.M.B.Katan, biochemicus.

St. Radboudziekenhuis, Kliniek voor Inwendige Ziekten, afd. Voedingsleer van de Mens, Nijmegen.

Prof.dr.M.B.Katan, biochemicus; ir.M.van Dusseldorp, voedingskundige.

Contact prof.dr.M.B.Katan

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties