Vitamine-D-gebrek in de multiculturele samenleving

Opinie
P. Lips
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2060-2
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2057.

Vitamine-D-gebrek leidt tot verminderde opname van calcium uit de voeding. Ernstig vitamine-D-gebrek veroorzaakt stoornissen in de mineralisatie van nieuwgevormd botweefsel, waardoor bij kinderen rachitis ontstaat en op volwassen leeftijd osteomalacie. Rachitis gaat gepaard met spierzwakte en misvormingen; en osteomalacie met botpijn, spierzwakte en fracturen.1 De spierzwakte is vooral proximaal gelokaliseerd, waardoor opstaan uit een stoel en traplopen worden bemoeilijkt. Tevens zijn er vele onderzoeken die wijzen op een verband tussen vitamine-D-gebrek bij ouderen en heupfracturen.2 Vitamine-D-gebrek veroorzaakt secundaire hyperparathyreoïdie, waardoor toegenomen botresorptie van vooral corticaal bot ontstaat, met botbreuken als gevolg.

De ontdekking dat zonlicht en levertraan antirachitische eigenschappen hebben, heeft in korte tijd geleid tot het verdwijnen van rachitis als volksziekte.3

De laatste jaren is dit beeld verschillende malen bijgesteld. Symptomatisch vitamine-D-gebrek bleek namelijk voor te komen bij Hindoestanen in het Verenigd Koninkrijk4 en bij kinderen of…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Endocrinologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Contact Dr.P.Lips, internist (p.lips@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties