Kan het astma bij het kind voorkomen?

Visolie tijdens de zwangerschap

Opinie
Paul L.P. Brand
Martijn B. Katan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1616
Abstract

Ongeveer 20% van de Nederlandse peuters en kleuters heeft last van astmaklachten: een piepende ademhaling met benauwdheid. De helft van hen wordt behandeld met astmamedicijnen en een kwart van hen heeft 4 of meer aanvallen per jaar.1 Primaire preventie van dergelijke klachten bij jonge kinderen zou aanzienlijke gezondheidswinst betekenen plus een aanzienlijke kostenbesparing, doordat kinderen minder medicatie hoeven te gebruiken, minder school verzuimen en hun ouders dus minder werk verzuimen. Onlangs rapporteerde een Deense groep in The New England Journal of Medicine dat suppletie van visolie tijdens de zwangerschap leidt tot ruim 30% minder astma bij de kinderen.2 Alle zwangeren dus aan de visolie? Wat ons betreft niet – daarvoor heeft de studie te veel tekortkomingen.

Opzet en validiteit

Het betreft een gerandomiseerde klinische trial die zonder inbreng of sponsoring van belanghebbende industrieën is uitgevoerd. Elders in dit tijdschrift staat een korte bespreking van deze trial.3 Zwangere…

Auteursinformatie

Isala Zwolle, Isala Vrouwkindcentrum, Zwolle.

Prof.dr. P.L.P. Brand, kinderarts (tevens: UMCG Postgraduate School of Medicine, Universitair Medisch Centrum en Rijksuniversiteit Groningen).

Vrije Universiteit, afd. Gezondheidswetenschappen, Amsterdam.

Em.prof.dr. M.B. Katan, biochemicus en voedingskundige.

Contact prof.dr. P.L.P. Brand (p.l.p.brand@isala.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Paul L.P. Brand ICMJE-formulier
Martijn B. Katan ICMJE-formulier
Visolie voor de zwangere: minder astma bij het kind
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties