Vijftigers, het is nog niet te laat!

Ook op middelbare leeftijd heeft gezonder leven zin
Lorette Harbers
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4626

Mensen die op middelbare leeftijd gezonder gaan leven, verminderen daarmee het risico om op latere leeftijd kwetsbaar te worden. Zo luidt een van de conclusies uit een groot cohortonderzoek. Dat biedt perspectief voor 50-jarigen die er nog niet in geslaagd zijn hun leefstijl te verbeteren.

Kwetsbaarheid (‘frailty’) is een syndroom dat gerelateerd is aan verschillende negatieve gezondheidsuitkomsten. Een ongezonde leefstijl vormt een bekende risicofactor voor verschillende ziektes, maar of er ook een relatie is met het ontwikkelen van kwetsbaarheid was nog onvoldoende duidelijk. Daar bracht een internationale onderzoeksgroep verandering in door de relatie tussen gezond…

Reacties