Naleven van voedingsrichtlijnen*

Is er een relatie met mortaliteit en chronische ziekten?
Onderzoek
20-09-2018
Josje D. Schoufour, Jessica C. Kiefte-de Jong en Trudy Voortman

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of de mate waarin de ‘Richtlijnen goede voeding’ uit 2015 worden nageleefd, gerelateerd is aan mortaliteit en aan de incidentie van chronische ziekten.

Opzet

We onderzochten 9701 deelnemers aan het ‘Erasmus Rotterdam gezondheid onderzoek’ (ERGO), een prospectief populatieonderzoek onder Rotterdammers ≥ 45 jaar.

Methode

Wij beoordeelden de voedselinname van deelnemers met een voedselfrequentievragenlijst. We onderzochten of zij de volgende 14 specifieke voedingsrichtlijnen wel of niet naleefden: groenten (≥ 200 g/dag), fruit (≥ 200 g/dag), volkorengranen (≥ 90 g/dag), peulvruchten (≥ 135 g/week), noten (≥ 15 g/dag), zuivel (≥ 350 g/dag), vis (≥ 100 g/week), thee ( ≥ 450 ml/dag), verhouding tussen de hoeveelheid volkorengranen en de totale hoeveelheid granen (≥ 50%), verhouding tussen de hoeveelheid onverzadigde vetten en oliën én de totale hoeveelheid vetten en oliën (≥ 50%), rood en bewerkt vlees (< 300 g/week), suikerhoudende dranken (< 150 ml/dag), alcohol (< 10 g/dag) en zout (≤ 6 g/dag). De totale voedingsrichtlijnscore werd berekend als de som van de scores voor de individuele voedingsrichtlijnen (0-14). Informatie over mortaliteit en over de incidentie van chronische ziekten gedurende een mediane follow-upperiode van 13,5 jaar (uitersten: 0-27,0) verkregen wij uit gegevens die verzameld waren in ons onderzoekscentrum en uit medische dossiers.

Resultaten

We vonden dat elk additioneel item uit de voedingsrichtlijnen dat werd nageleefd gerelateerd was aan een lagere mortaliteit (hazardratio (HR): 0,97; 95%-BI: 0,95-0,98) en aan een lagere incidentie van beroerte (HR: 0,95; 95%-BI: 0,92-0,99), chronische obstructieve longziekten (HR: 0,94; 95%-BI: 0,91-0,98), colorectaalkanker (HR: 0,90; 95%-BI: 0,84-0,96) en depressie (HR: 0,97; 95%-BI: 0,95-0,999), maar niet aan de incidentie van coronaire hartziekten, diabetes mellitus type 2, hartfalen, longkanker, borstkanker of dementie.

Conclusie

Het naleven van de ‘Richtlijnen goede voeding’ uit 2015 is gerelateerd aan een lagere mortaliteit en aan een lagere incidentie van enkele, maar niet van alle chronische ziekten waarop die richtlijnen zijn gebaseerd.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing