Vervroeging Rijksvaccinatieprogramma per 1-1-1999

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2700

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) biedt kinderen (0-13 jaar) woonachtig in Nederland de mogelijkheid om gevaccineerd te worden tegen een aantal infectieziekten. Deelname gebeurt op vrijwillige basis en de kosten worden gefinancierd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Thans zijn in het RVP de volgende vaccinaties opgenomen: de gecombineerde difterie-, (kinkhoest-,) tetanus- en poliovaccinatie (D(K)TP), de gecombineerde bof-, mazelen- en rodehondvaccinatie (BMR), de Haemophilus influenzae-type-b-vaccinatie (Hib).

Het huidige vaccinatieschema voor DKTP is opgebouwd uit een basisimmunisatie bestaande uit 4 doses DKTP die gegeven worden op de leeftijd van 3, 4, 5 en 11 maanden. Daarna volgen twee revaccinaties DTP in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties