EVALUATIE VAN HET RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA

Klinische praktijk
H.C. Rümke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:866-8

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voorziet in enting van zuigelingen en schoolkinderen tegen de ziekten difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis (DKTP), bof, mazelen en rode hond (BMR). Het programma wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid en onder zijn supervisie uitgevoerd door de plaatselijke entgemeenschappen onder verantwoordelijkheid van de Provinciale Artsen Jeugdgezondheidszorg. Volgens het huidige schema wordt op de leeftijd van 3, 4 en 5 maanden een primaire serie DKTP-entingen gegeven, waarna de basisimmunisatie met een vierde DKTP-enting wordt afgemaakt als de kinderen rond de 12 maanden oud zijn. Er volgen nog twee herhalingsvaccinaties met DTP op ongeveer 4- en 9-jarige leeftijd. Voorts wordt tweemaal gevaccineerd met BMR-vaccin, op de leeftijden 14 maanden en 9 jaar.

In deze bijdrage wordt in vogelvlucht aangegeven op welke punten de laatste jaren, mede vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), systematisch evaluatie plaatsvindt, te weten: het effect op incidentie en immuunstatus…

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Medisch Centrum Immunisaties, Bilthoven.

Dr.H.C.Rümke, kinderarts.

Contact drs.H.W.B.Engel, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

Ook interessant

Reacties