Verstokte roker wil wel horen maar niet voelen

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3585

artikel

Hardnekkige rokers zijn met een korte online-interventie wel te bewegen om enige informatie over stoppen aan te horen, maar ze gaan er amper minder van roken: na 2 maanden gemiddeld 1 sigaret per dag. ‘Hoewel de resultaten positief zijn, lijkt de klinische relevantie beperkt’, concluderen Jeroen Bommelé van het Rotterdamse IVO en collega’s dan ook over hun interventie (Br J Health Psychol. 2017; online 13 juli).

Hardnekkige rokers roken al vele jaren, hebben weinig aandrang te stoppen en huldigen vaak onjuiste opvattingen over voor- en nadelen van stoppen en roken. Ongeveer 32% van de Nederlandse rokers (8% van de bevolking) is hardnekkige roker (BMC Public Health. 2016).

In het experiment werden 1090 hardnekkige rokers in een online-panel geïdentificeerd (gemiddeld 49 jaar, 60% vrouw, rond 22 sigaretten per dag); 551 kregen een link naar de website rookexperts.nl van Bommelé, waar een programma van ongeveer 30 minuten wordt aangeboden over bereidheid met stoppen, stop-intentie en zelfvertrouwen. De controle-interventie was gelijkvormig maar ging over irrelevante zaken.

Onmiddellijk na het invullen van de website was de ontvankelijkheid voor informatie in de interventiegroep gestegen, maar na 2 weken en na 2 maanden waren de scores op andere primaire uitkomsten (intentie, zelfvertrouwen en belangstelling voor vervolgbehandeling) niet significant anders. Rookgedrag was een secundaire uitkomst: 34% van de deelnemers in de interventiegroep rookte na 2 maanden ≥ 1 sigaret per dag minder, in de controlegroep 25%.

De onderzoekers wijzen erop dat veel deelnemers uitvielen – in beide groepen ongeveer de helft – wat de statistische analyse bemoeilijkte. Ook waren er toevallig meer zware rokers in de interventiegroep.

‘De resultaten pleiten niet voor onmiddellijke grootschalige invoering van een losstaande interventie. Maar verder onderzoek zou manieren kunnen vinden waarop gezondheidswerkers de interventie als eerste stap kunnen gebruiken om hardnekkige rokers te betrekken bij tabaksbeperking.’

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties