Herziene richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’

Klinische praktijk
Niels H. Chavannes
Eline Meijer
Lidewij Wind
Robert C. van de Graaf
Charlotte Rietbergen
Esther A. Croes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1394
Abstract

In deze serie publiceren wij artikelen over roken. De onderwerpen lopen uiteen van de gezondheidseffecten van roken tot de kosten voor de samenleving en de preventie van roken onder jongeren.

Samenvatting

  • De herziene richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’ biedt zorgverleners handvatten om evidencebased zorg te verlenen aan rokende patiënten, wat ertoe zal leiden dat de rookprevalentie en de rookgerelateerde morbiditeit en mortaliteit zullen afnemen.
  • De richtlijn is herzien op 4 onderwerpen: gedragsmatige interventies, farmacotherapie, e-healthinterventies en de e-sigaret. Voor de overige onderwerpen gelden de aanbevelingen uit de versie van 2009.
  • Het is belangrijk dat zorgverleners een stoppen-met-rokenadvies op maat geven aan rokers en zorgen voor een passende stoppen-met-rokeninterventie.
  • Nicotinevervangende middelen blijven de farmacotherapie van eerste keuze en zijn het effectiefst in combinatie met een gedragsmatige interventie.
  • E-healthinterventies zijn met name effectief wanneer zij persoonlijk en interactief zijn en tekstberichten toevoegen.
  • De e-sigaret wordt op dit moment niet aanbevolen als hulpmiddel bij het stoppen met roken.
Auteursinformatie

LUMC, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Prof.dr. N.H. Chavannes, huisarts; E. Meijer, MSc, gezondheidspsycholoog.

Huisartsen Utrecht Stad, Utrecht.

Drs. L. Wind, huisarts, kaderarts-ggz en gedragswetenschapper.

Verslavingszorg Noord Nederland, Groningen en Novae, Groningen.

Drs. R.C. van de Graaf, verslavingsarts, beleidsmedewerker en onderzoeker.

Trimbos-instituut, Utrecht.

Dr. C. Rietbergen, systematische reviewer (tevens: methodoloog, Universiteit Utrecht); dr. E.A. Croes, arts-epidemioloog.

Contact prof.dr. N.H. Chavannes (n.h.chavannes@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Niels H. Chavannes ICMJE-formulier
Eline Meijer ICMJE-formulier
Lidewij Wind ICMJE-formulier
Robert C. van de Graaf ICMJE-formulier
Charlotte Rietbergen ICMJE-formulier
Esther A. Croes ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Roken
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties