Herziene richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’

Richtlijnen
12-04-2017
Niels H. Chavannes, Eline Meijer, Lidewij Wind, Robert C. van de Graaf, Charlotte Rietbergen en Esther A. Croes
  • De herziene richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’ biedt zorgverleners handvatten om evidencebased zorg te verlenen aan rokende patiënten, wat ertoe zal leiden dat de rookprevalentie en de rookgerelateerde morbiditeit en mortaliteit zullen afnemen.
  • De richtlijn is herzien op 4 onderwerpen: gedragsmatige interventies, farmacotherapie, e-healthinterventies en de e-sigaret. Voor de overige onderwerpen gelden de aanbevelingen uit de versie van 2009.
  • Het is belangrijk dat zorgverleners een stoppen-met-rokenadvies op maat geven aan rokers en zorgen voor een passende stoppen-met-rokeninterventie.
  • Nicotinevervangende middelen blijven de farmacotherapie van eerste keuze en zijn het effectiefst in combinatie met een gedragsmatige interventie.
  • E-healthinterventies zijn met name effectief wanneer zij persoonlijk en interactief zijn en tekstberichten toevoegen.
  • De e-sigaret wordt op dit moment niet aanbevolen als hulpmiddel bij het stoppen met roken.