Verslag der werkzaamheden van het Amsterdamsch Genootschap tot bevordering der Koepokinenting voor minvermogenden in 1879

d'Ailly, A.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1880;24:137-40