Verslag der werkzaamheden van het Amsterdamsch Genootschap tot bevordering der koepokinenting voor minvermogenden in 1874

d'Ailly, A.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1875;19:161-6