Verslag der werkzaamheden van het Amsterdamsch Genootschap tot bevordering der koepokinenting voor minvermogenden, voor 1876

d'Ailly, A.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1877;21:169-73