Verslaafd aan het beeldscherm

Opinie
Yolanda van der Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:B1666

artikel

Terwijl ik dit schrijf in het laatste weekend van maart moet het effect van de overheidsmaatregelen op de verspreiding van het coronavirus zichtbaar worden. Nederland mag nog net een frisse neus halen en voor noodzakelijke dingen de straat op.

Het lijkt een heel raar moment om het over beeldschermgebruik te hebben (D4106), net nu we niet zonder kunnen. Het is eigenlijk met de papieren uitgave van het NTvG zoals met de reguliere zorg in het ziekenhuis, beide moeten zo goed en kwaad als dat gaat gewoon doorgaan. Omdat we als redactie nu meer dan ooit ondervinden hoe traag papier is, publiceren we al een paar weken de voor Nederland relevante artikelen over COVID-19 direct online (https://www.ntvg.nl/covid-19).

Voor internationale vergelijkingen over de effecten van overheidsmaatregelen op de pandemie is het nog veel te vroeg, maar ik ben heel benieuwd hoe Nederland uit die vergelijking komt. De organisatie van onze zorg is crucialer dan ooit met voorop de huisartsen die zorgen voor de triage van patiënten. In de klinische les van Masja Loogman (D4999) en het interview met Cunigonda Hol (C4507) leest u meer over die eerstelijnszorg.

Maar even terug naar het beeldschermgebruik. Voor kinderogen blijkt te veel ‘schermen’ wel heel erg slecht. Vroeger hadden alleen de boekenwurmen een brilletje. Nu is de kans daarop juist groter in gezinnen met laagopgeleide ouders omdat hun kinderen nog veel meer kijken. In China heeft 80-90% van de 17- en 18-jarigen een bril, en Nederland gaat daar rap achteraan. Dat veel beeldschermgebruik en een gebrek aan buitenlicht myopie bij kinderen veroorzaken weten we. Dat interventies helpen weten we ook. Daarom roept Iyer in haar stuk (D4106) de overheid en jeugdartsen op tot meer preventieve maatregelen. Maar of het gaat gebeuren betwijfel ik.

Wij zijn tot op heden in Nederland niet zo goed in het beïnvloeden van risicogedrag. Iedere poging daartoe wordt al snel afgedaan als bedilzucht. Niet voor niets sterven in Nederland nog steeds heel veel mensen aan de gevolgen van tabak. En als de tabaksindustrie dan met alternatieven zoals de e-sigaret komt, maken we weer precies dezelfde fout en krijgt de industrie onverdiend het voordeel van de twijfel (D4890, D4796).

Wie weet leren we uit de coronacrisis dat naar een sterk optredende overheid wordt geluisterd.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties