Adviezen om bijziendheid onder jongeren te beperken

Verantwoord beeldschermgebruik

Perspectief
Vasanthi Iyer
E.A. (Noor) Landsmeer
S.A. (Menno) Reijneveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4106
Abstract

Samenvatting

Overmatig beeldschermgebruik is een actueel probleem dat verschillende effecten op de gezondheid heeft. Met name de invloed op het ontstaan en verergeren van myopie, maakte dat een groep professionals adviezen besloot op te stellen voor verstandiger gebruik van het beeldscherm. De groep bestond uit een oogarts-epidemioloog, een orthoptist, jeugdartsen, kinderartsen, een jeugdverpleegkundige, een orthopedisch chirurg, een bewegingswetenschapper-epidemioloog, gezondheidheidswetenschappers en psychologen. Het advies is om bij de anamnese standaard te vragen naar beeldschermgebruik en daarmee samenhangende klachten en om ouders hierop gericht het volgende leefstijladvies te geven: laat het kind na 20-30 min aaneengesloten beeldschermgebruik wisselen van activiteit en 2 uur per dag naar buiten gaan. Deze adviezen kunnen de gezondheid van kinderogen en de algemene ontwikkeling van jeugdigen bevorderen.

Auteursinformatie

TNO, afd. Child Health/Onderwijs, Leiden: drs. V. Iyer, sociaal-geneeskundige. MOC ’t Kabouterhuis, Leiden: drs. E.A. Landsmeer, kinderarts. UMC Groningen, afd. Gezondheidswetenschappen, Groningen: prof.dr. S.A. Reijneveld, sociaal-geneeskundige.

Contact V. Iyer (vasanthi.iyer@tno.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Het team Oogheelkunde van het Erasmus MC leverde de schets voor figuur 1 aan.

Auteur Belangenverstrengeling
Vasanthi Iyer ICMJE-formulier
E.A. (Noor) Landsmeer ICMJE-formulier
S.A. (Menno) Reijneveld ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties