Verpleeghuiszorg: doen wat vroeger anders of niet werd gedaan

Klinische praktijk
J.A. Stoop
B.H. Kooistra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2409-11

Zie ook de artikelen op bl. 2421, 2438 en 2440.

Dames en Heren,

Het Diaconie Oude Mannen en Vrouwen Huis in Utrecht had een bekende en vertrouwde naam. Vanaf 1758 was het oorspronkelijke Stadskasteel ‘Oudaen’ een van de bejaardenhuizen waar alleenstaande en zorgbehoevende oude mensen, meestal op voorspraak van een van de regenten en doorgaans op korte termijn, een betaalbaar onderdak toegewezen kregen. Binnen deze ‘vesting’ met muren van 1-1,5 meter dikte en achter deuren, die door balken van binnenuit vergrendeld konden worden, voelde men zich veilig in het centrum van de stad. Op de eerste verdieping waren een paar vrouwenzalen met 20 bedden per zaal, op de tweede verdieping was een grote mannenslaapzaal met 30 bedden. Daar schiep men zijn eigen leefsfeer, men ving elkaar op en men loste de problemen onderling op. De leiding was in handen van een echtpaar dat de titel van directie voerde. Omdat…

Auteursinformatie

Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie, Postbus 20.054, 3502 LB Utrecht.

Dr.J.A.Stoop, verpleeghuisarts.

Vrije Universiteit, Vakgroep Huisarts- en Verpleeghuisgeneeskunde, Amsterdam.

Contact B.H.Kooistra, verpleeghuisarts

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties