Opname in een verpleeghuis: nood of deugd?

Klinische praktijk
J.M.G.A. Schols
M.W. Ribbe
J.A. Stoop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2686-9

Zie ook de artikelen op bl. 2696 en 2717.

Dames en Heren,

Verpleeghuizen zijn onder meer van de rijksnoodverpleeghuizen en de ziekenboegen van de grotere bejaardenoorden uitgegroeid naar erkende instellingen van gezondheidszorg krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uit 1968.1 Behalve demografische factoren (de enorme toename van het aantal ouderen) hebben bij deze ontwikkeling ook de functieveranderingen van de ziekenhuizen – van langdurige opname naar kortdurende diagnostiek en therapie – een belangrijke rol gespeeld. In de afgelopen dertig jaar heeft een groei plaatsgevonden van 6400 bedden in 1961 naar 52.000 bedden nu (de helft voor somatische en de helft voor psychogeriatrische patiënten).2 Daarnaast hebben veel verpleeghuizen een dagbehandeling (in totaal 3300 plaatsen) en zijn er inmiddels bijna 500 substitutieprojecten voor verpleeghuiszorg met meer dan 8000 plaatsen. Aldus is een samengesteld zorgpakket ontstaan voor chronisch zieke, jonge en oude mensen, zowel klinisch (opname in verpleeghuis), ambulant (dagbehandeling) als…

Auteursinformatie

Verpleeghuis St. Agnes, Venestraat 28, 4931 BP Geertruidenberg.

J.M.G.A.Schols, verpleeghuisarts.

Vrije Universiteit, Vakgroep Huisarts- en Verpleeghuisgeneeskunde en EMGO-instituut, Amsterdam.

Prof.dr.M.W.Ribbe, verpleeghuisarts.

Dr.J.A.Stoop, verpleeghuisarts.

Contact J.M.G.A.Schols

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties