Verpleeghuiszorg buiten de muren: dagbehandeling, consultatie en substitutieprojecten

Perspectief
J.M.G.A. Schols
M.J.M. te Wierik
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2717-22

Zie ook de artikelen op bl. 2686 en 2696.

Inleiding

De Nederlandse verpleeghuissector heeft, sinds het van kracht worden van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 1968, een sterke groei doorgemaakt. Kwantitatief is er bijna een verdubbeling van de toenmalige verpleeghuiscapaciteit opgetreden. Op dit moment zijn er in Nederland 333 verpleeghuizen met in totaal circa 52.000 bedden en circa 3300 dagbehandelingsplaatsen.1-4

Ook kwalitatief is er sinds 1968 veel veranderd. Van gestichten waar chronische (vooral verpleegkundige) zorg voor uitbehandelde ziekenhuispatiënten werd geboden, zijn de verpleeghuizen gezondheidszorginstellingen geworden waar behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging wordt geboden aan patiënten met een complexe zorgbehoefte, die dan ook in de regel continue, langdurige, systematische en multidisciplinaire zorg (CLSM-zorg) nodig hebben. Het hedendaagse verpleeghuis kent de volgende functies: revalidatiereactivering, langdurige zorg (behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging), terminale zorg, observatie en diagnostiek, consultatie en advies, tijdelijke opvang en crisisopvang. Afhankelijk van de aard en…

Auteursinformatie

Verpleeghuis St. Agnes, Venestraat 28, 4931 BP Geertruidenberg.

J.M.G.A.Schols, verpleeghuisarts.

Rijksuniversiteit Limburg, Vakgroep Verplegingswetenschap, Maastricht.

Mw.dr.M.J.M.te Wierik, gezondheidswetenschapper.

Contact J.M.G.A.Schols

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties