Vernieuwde score schat sterfterisico ACS beter in

Erna van Balen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5251

De huidige GRACE-score om het mortaliteitsrisico na acuut coronair syndroom zonder ST-segmentverhoging (NSTE-ACS) te schatten, blijkt bij vrouwen ondermaats te presteren. Ten onrechte komen zij daardoor in een lagere risicogroep terecht. Een verbeterde versie van het model, ontwikkeld met behulp van machinelearning, doet het zowel voor mannen als voor vrouwen…

Gerelateerde artikelen

Reacties