Artificiële intelligentie in de operatiekamer

Operatiekamer
Boukje T. Bootsma
Erik W. Ingwersen
Freek Daams
Donald L. van der Peet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7603
Abstract

Samenvatting

De operatiekamer is heden ten dage een datarijke omgeving waar artificiële intelligentie (AI) op in kan spelen. Huidige AI-toepassingen zijn gericht op het ondersteunen van perioperatieve besluitvorming en het verbeteren van chirurgische vaardigheden en veiligheid. Om de implementatie van AI te bevorderen, moeten er nog stappen gezet worden. Er zijn studies nodig die zich richten op externe validatie en standaardisering van data, en monitoring van implementatie. Ook is consensus nodig over de ethische en juridische aspecten. Al met al wordt er veel verwacht van AI in het efficiënter en veiliger maken van de chirurgische zorg.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Heelkunde, Amsterdam: drs. B.T. Bootsma en drs. E.W. Ingwersen, promovendi; dr. F. Daams en prof.dr. D.L. van der Peet, chirurgen.

Contact B.T. Bootsma (b.bootsma@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De eerste twee auteurs hebben een gelijke bijdrage aan het artikel geleverd. Drs. Mustafa Bektas gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Boukje T. Bootsma ICMJE-formulier
Erik W. Ingwersen ICMJE-formulier
Freek Daams ICMJE-formulier
Donald L. van der Peet ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties