Vernietiging van medische dossiers in de psychiatrie: een zorgelijke ontwikkeling

Opinie
J. Wiersma
J.M. Hutter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:453-5
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 455.

De afgelopen decennia is uitvoerig gediscussieerd over verbetering van de arts-patiëntrelatie met toename van autonomie en privacy voor de patiënt, wat onder meer resulteerde in de huidige formulering van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Wil een patiënt zijn of haar medisch dossier laten vernietigen, dan kan dat, ook als de hulpverlener vindt dat iemand zichzelf hiermee benadeelt. Dit komt binnen de psychiatrie regelmatig voor. Hierdoor wordt de medische informatie over die patiënt veranderd of volledig gewist. Als er geen juridische redenen zijn om medische dossiers langer dan 10 jaar te bewaren, dan kunnen - bijvoorbeeld vanwege argumenten als ruimtegebrek - grote delen van een medisch archief worden vernietigd. Dit kan zelfs geautomatiseerd worden, zodat de dossiervernietiging geruisloos kan verlopen. Bij systematische toepassing hiervan ontstaat een medisch archief dat door de decennia heen, op een aantal dossiers na, niet ouder dan…

Auteursinformatie

De Gelderse Roos, Ouderen Psychiatrie, Wolfheze.

J.Wiersma, psychiater (thans: Altrecht, afd. Ouderen (Den Eik), Oude Arnhemseweg 260, 3705 BK Zeist); J.M.Hutter, psychiater en geneesheer-directeur.

Contact J.Wiersma

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties