Hoe lang moet ik een dossier bewaren?

Recht
04-11-2015
A.C. (Aart) Hendriks

Per 15 februari 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet. 

Vraag

Hoe lang moet ik een dossier bewaren?

Juridische achtergrond

Artsen zijn wettelijk verplicht een medisch dossier of patiëntendossier bij te houden. Dit dossier wordt geacht alle gegevens te bevatten die van belang zijn voor de kwaliteit en veiligheid van de aan de patiënt te verlenen zorg. Omwille van die kwaliteit en veiligheid moet de arts het dossier en de daarin opgenomen gegevens ook bewaren. Maar hoe lang bedraagt de bewaarplicht? En geldt die plicht ook voor artsen die een patiënt keuren of aan een andere vorm van beoordeling onderwerpen?

In geval van een behandelrelatie bepaalt de wet dat een arts dossiergegevens gedurende 20 jaar moet bewaren ‘of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.’ Oftewel, gegevens moeten minimaal 20 jaar worden bewaard en zoveel langer als nodig.

Vanaf welk moment begint de termijn van 20 jaar te lopen? Volgens de WGBO vangt de termijn van 20 jaar aan vanaf het tijdstip waarop de laatste ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing