Verminderde renale wateruitscheiding bij pneumonie

Nieuws
T. van der Poll
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:742-3

Hyponatriëmie is een vaak voorkomende elektrolytstoornis bij acute infectieuze pneumonie.1 Veelal wordt hiervoor het ‘syndrome of inappropriate ADH secretion’ (SIADH) als verklaring aangevoerd, hoewel sluitend bewijs ontbreekt. Dreyfuss et al. onderzochten bij 9 achtereenvolgende patiënten met een bacteriële pneumonie en een normaal natriumgehalte in het plasma de renale wateruitscheiding…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties