Een beetje minder zout is niet flauw

Klinische praktijk
W.R. van Furth
S.J. Eelkman Rooda
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:57-3

Dames en Heren,

Een verlaagde serum-natriumconcentratie is een veel voorkomende situatie, die regelmatig aan bod komt in dit tijdschrift.1-3 De incidentie is afhankelijk van de samenstelling van de onderzochte groep. In een algemeen ziekenhuis werd voor hyponatriëmie, gedefinieerd als een serum-natriumconcentratie ? 130 mmoll, een incidentie van 1 per jaar en een prevalentie van 2,5 gevonden,4terwijl bijvoorbeeld onder AIDS-patiënten een incidentie van 35 werd gevonden.5

Chronische hyponatriëmie kan gedefinieerd worden als hyponatriëmie die ten minste 3 dagen bestaat. Een ander uitgangspunt dat veel gebruikt wordt, is de snelheid waarmee de hyponatriëmie ontstaat. Indien deze snelheid groter is dan 0,5 mmollh spreekt men van een acute hyponatriëmie, in andere gevallen van een chronische hyponatriëmie. Het klinisch belang van chronische hyponatriëmie is onduidelijk. Chronische hyponatriëmie per se kan symptoomloos zijn, maar de aandoening is wel een epifenomeen van een onderliggende ziekte en wijst op een slechte prognose.4

Auteursinformatie

Eemland Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Ringweg Randenbroek 110, 3816 CP Amersfoort.

Drs.W.R.van Furth, co-assistent en psycholoog; dr.S.J.Eelkman Rooda, internist.

Contact dr.S.J.Eelkman Rooda

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties