Kleincellig longcarcinoom met hyponatriëmie

Klinische praktijk
M.G. van Pampus
P.L. Meenhorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:377-80
Abstract

Samenvatting

Twee vrouwelijke patiënten worden beschreven bij wie zich een kleincellig longcarcinoom op een ongebruikelijke wijze manifesteerde. Patiënt A, een 61-jarige vrouw, had 1 week klachten van maagpijn, misselijkheid, duizeligheid en wegrakingen. Patiënt B, een 48-jarige vrouw, had 4 dagen last van algemene malaise, buikpijn, misselijkheid en braken. De klachten van beide patiënten berustten op een ernstige hyponatriëmie, die naar alle waarschijnlijkheid het gevolg was van een ‘inappropriate’ ADH-syndroom (SIADH). Na correctie van het serumnatriumgehalte en behandeling van het carcinoom deed zich geen hyponatriëmie meer voor. De ene patiënte overleed 14 maanden na het stellen van de diagnose, de andere na 9 maanden.

In Nederland wordt bij ongeveer 2000 patiënten per jaar de diagnose kleincellig longcarcinoom gesteld. Hiervan zou ongeveer 14 SIADH hebben. De aanwezigheid van SIADH bij een kleincellig longcarcinoom maakt de sombere prognose hiervan nog slechter.

Auteursinformatie

Slotervaartziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam.

Mw.M.G.van Pampus, co-assistent; dr.P.L.Meenhorst, internist.

Contact dr.P.L.Meenhorst

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties