Perspectieven van huisartsen, verpleegkundigen en mantelzorgers

Vermijden van ziekenhuisopname aan het levenseinde*

Onderzoek
Maria C. De Korte-Verhoef
H.R.W. (Roeline) Pasman
Bart P.M. Schweitzer
Anneke L. Francke
Bregje D. Onwuteaka-Philipsen
Luc Deliens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9044
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven hoe ziekenhuisopname van een patiënt aan het levenseinde vermeden kan worden, vanuit het perspectief van huisartsen, verpleegkundigen en mantelzorgers.

Opzet

Kwalitatief onderzoek met open interviews.

Methode

We interviewden 26 huisartsen, 15 verpleegkundigen en 18 mantelzorgers van 30 patiënten, die niet onverwacht waren overleden. Van deze patiënten waren er 20 opgenomen in het ziekenhuis in de laatste 3 levensmaanden en waren er 10 niet gehospitaliseerd.

Resultaten

Uit de interviews kwamen 5 strategieën naar voren die konden bijdragen aan het vermijden van ziekenhuisopname aan het levenseinde. Deze strategieën waren: (a) markeren dat de dood nadert en een omslag maken in het denken over de benodigde zorg; (b) acute behandeling en zorg geven aan het levenseinde; (c) anticiperende gesprekken voeren en interventies plegen; (d) begeleiden en monitoren gedurende het ziekteproces; en (e) continuïteit in de zorg en behandeling thuis. Uit de diepte-interviews bleek dat het noodzakelijk is dat de 5 strategieën in samenhang worden toegepast door een team van huisartsen en verpleegkundigen.

Conclusie

We identificeerden 5 samenhangende strategieën die bijdragen aan het vermijden van ziekenhuisopname aan het levenseinde. Bij patiënten die thuis verblijven aan het levenseinde adviseren we dat de arts en verpleegkundige samenwerken vanaf het moment dat is gemarkeerd dat het levenseinde nabij is.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in PLOS ONE (2015;10:e0118971) met als titel ‘How could hospitalisations at the end of life have been avoided? A qualitative retrospective study of the perspectives of general practitioners, nurses and family carers’. Afgedrukt met toestemming.

VUmc, EMGO+-instituut, Amsterdam.

Afd. Sociale geneeskunde: dr. M.C. De Korte-Verhoef, verplegingswetenschapper; dr. H.R.W. Pasman, senior onderzoeker; prof.dr. A.L. Francke, verpleegkundige en socioloog (tevens: NIVEL, Utrecht); prof.dr. B.D. Onwuteaka-Philipsen, gezondheidswetenschapper.

Afd. Huisartsgeneeskunde: dr. B.P.M. Schweitzer, huisarts.

Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, Brussel en Gent, België.

Prof.dr. L. Deliens, socioloog.

Contact dr. M.C. De Korte-Verhoef (eol@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: dit onderzoek werd gefinancierd dooreen subsidie van ZonMw (nr. 11510005).

Verantwoording

Sasja en Dinja Wenning typten de interviews uit.

Auteur Belangenverstrengeling
Maria C. De Korte-Verhoef ICMJE-formulier
H.R.W. (Roeline) Pasman ICMJE-formulier
Bart P.M. Schweitzer ICMJE-formulier
Anneke L. Francke ICMJE-formulier
Bregje D. Onwuteaka-Philipsen ICMJE-formulier
Luc Deliens ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties