Vermeende effecten van doping in de wielersport

Klinische praktijk
H. Kuipers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2643-5
Abstract

Samenvatting

- Naar aanleiding van recente dopingschandalen bij wielrenners wordt wel beweerd dat wielrennen op topniveau niet zonder farmacologische ondersteuning mogelijk is.

- Een van de belangrijkste voorwaarden om een Tour de France succesvol te kunnen rijden is het kunnen handhaven van de energiebalans. Ter compensatie van het dagelijkse energieverbruik van 23-25 MJ kan conventionele vaste voeding worden aangevuld met vloeibare voeding. Voor een optimaal herstel van de koolhydraatvoorraden in lever en spieren is snelle toediening van vloeibare koolhydraten essentieel.

- Androgene anabole steroïden zijn een veelgebruikte dopingvorm. Bij duursporten is geen positief effect op duurprestaties gevonden en ook voor een versneld herstel is weinig evidentie.

- Ofschoon gebruik van epoëtine de maximale zuurstofopname kan verhogen, zijn de effecten op het maximale vermogen minder groot dan algemeen wordt verondersteld. Er bestaat geen relatie tussen hemoglobineconcentratie en sportprestatie.

- Van groeihormoon is eerder een negatieve dan een positieve invloed op de sportprestatie gevonden.

- Een deel van het dopingprobleem berust op bijgeloof, geruchten en onvoldoende kennis bij begeleiders. Dit leidt regelmatig tot kwakzalverij.

- Scholing en kwaliteitsbewaking bij werkers in de sport, onder wie ook artsen, kunnen het dopingprobleem beter controleerbaar maken.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2643-5

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, vakgroep Bewegingswetenschappen, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Contact Hr.prof.dr.H.Kuipers, arts-fysioloog (harm.kuipers@bw.unimaas.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties