Verlaging van homocysteïneconcentraties in plasma bij gezonde vrijwilligers door voedingsfolaat uit groenten en fruit en door lage doses synthetisch foliumzuur

Onderzoek
I.A. Brouwer
M. van Dusseldorp
T.K.A.B. Eskes
J.G.A.J. Hautvast
R.P.M. Steegers-Theunissen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1869-74
Abstract

Samenvatting

Doel

Bestudering van de effecten van lage doses synthetisch foliumzuur (onderzoek 1) en van voedingsfolaat uit groenten en fruit (onderzoek 2) op de homocysteïneconcentratie en op de folaatstatus van gezonde vrijwilligers.

Opzet

Gerandomiseerd en geblindeerd placebogecontroleerd onderzoek.

Methode

Beide onderzoeken hadden een parallelle opzet met 4 weken interventie. In onderzoek 1 werd het effect onderzocht van interventie met 500 μg foliumzuur iedere dag, 500 μg foliumzuur om de dag, of placebo iedere dag op de homocysteïne- en folaatconcentratie bij 144 vrouwen (leeftijd: 18-40 jaar). Onderzoek 2 was een gecontroleerde voedingsproef bij 67 mannen en vrouwen (leeftijd: 18-45 jaar) verdeeld over 3 interventiegroepen: (a) de voedingsfolaatgroep gebruikte een voeding met veel groenten en citrusfruit, dus rijk aan folaat (totale folaatwaarde: circa 560 μg/dag) plus een placebotablet; (b) de foliumzuurgroep kreeg een voeding arm aan folaat (totale folaatwaarde: circa 210 μg/dag) plus foliumzuur (500 μg foliumzuur om de dag en placebo op de andere dagen); (c) de placebogroep: dezelfde folaatarme voeding plus een placebotablet. De homocysteïne- en folaatconcentraties in plasma en de folaathoeveelheid in erytrocyten werden aan het begin en eind van de interventieperiode gemeten in een bloedmonster, afgenomen bij de nuchtere patiënt.

Resultaten

Interventie met 500 μg iedere dag en 500 μg om de dag verlaagde de plasmahomocysteïneconcentraties met respectievelijk 2,5 μmol/l en 1,3 μmol/l. De homocysteïneconcentraties in de voedingsfolaatgroep daalden met 1,5 μmol/l (95-betrouwbaarheidsinterval: 2,2-0,8). De folaatconcentraties namen toe, zowel door inname van foliumzuur als door inname van voedingsfolaat.

Conclusie

Zowel de inname van een lage dosis synthetisch foliumzuur als de inname van extra voedingsfolaat uit groenten en fruit gedurende 4 weken zorgt bij gezonde personen voor een substantiële verlaging van homocysteïneconcentraties en tot verbetering van de folaatstatus.

Auteursinformatie

Wageningen Universiteit, afd. Humane Voeding en Epidemiologie, Postbus 8129, 6700 EV Wageningen.

Mw.dr.ir.I.A.Brouwer (tevens: Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Nijmegen), mw.dr.ir.M.van Dusseldorp en prof.dr.J.G.A.J.Hautvast, voedingskundigen.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Nijmegen.

Contact Prof.dr.T.K.A.B.Eskes, emeritus hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie; mw.dr.R.P.M.Steegers-Theunissen, arts-epidemioloog

Ook interessant

Reacties