Foliumzuur en hart- en vaatziekten

Klinische praktijk
M.C. Verhaar
E. Stroes
T.J. Rabelink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1873-7
Abstract

Samenvatting

- Het wordt steeds duidelijker dat foliumzuur een rol speelt bij de preventie van hart- en vaatziekten.

- De laatste jaren is in verschillende studies een gunstig effect beschreven van foliumzuur op de endotheelfunctie, een surrogaateinduitkomst voor cardiovasculair risico.

- Daarnaast laat een aantal observationele studies een verband zien tussen foliumzuurspiegels in het bloed en cardiovasculaire morbiditeit en sterfte.

- De mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de gunstige effecten van foliumzuur op de vaatwand zijn nog niet volledig duidelijk. Tot op heden hebben de meeste studies zich gericht op de homocysteïneverlagende effecten van foliumzuur.

- Recent echter werden ook gunstige effecten van foliumzuur beschreven die onafhankelijk waren van homocysteïneverlaging; mogelijk verlopen die via een antioxidante werking, effecten op de beschikbaarheid van cofactoren of directe interacties met het enzym endotheliaal stikstofoxidesynthase (eNOS).

- Wanneer een gunstig effect van foliumzuur op het cardiovasculair risico wordt bewezen, zou dat belangrijke klinische consequenties hebben en kunnen leiden tot dieetadviezen (meer groenten en fruit), het gebruik van voedingssupplementen voor bepaalde subgroepen van de bevolking en de introductie van met foliumzuur verrijkte voedingsmiddelen.

- Voor definitieve conclusies zullen de resultaten van gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies moeten worden afgewacht.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Vasculaire Geneeskunde, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Mw.dr.M.C.Verhaar en prof.dr.T.J.Rabelink, internisten.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam.

Dr.E.Stroes, internist.

Contact mw.dr.M.C.Verhaar (m.c.verhaar@azu.nl)

Ook interessant

Reacties